TỔ TOÁN - TIN
Tổ Toán – Tin là một trong những tổ chuyên môn có đội ngũ giáo viên nhiều nhất
của trường THCS Nguyễn Thị Lựu.


Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo công tác giảng dạy môn toán, tin học của cấp THCS. Qua các năm hoạt động, chất lượng và số lượng đội ngũ giáo viên tổ Toán-Tin không ngừng được củng cố và nâng cao. Trong những năm qua, cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, tổ Toán - Tin cũng đã đạt được nhiều thành tích đóng góp vào thành tích chung của nhà trường.

Thực hiện nề nếp và quy chế chuyên môn được các giáo viên xác định rõ là điều kiện cơ bản nhất đảm bảo hiệu quả hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn, hoạt động ngoại khoá, dự giờ thăm lớp. Thực hiện nghiệm túc quy chế chuyên môn như: ra vào lớp đúng giờ, không cắt xén và dồn ghép chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, chấm bài trả bài theo yêu cầu bộ môn, nghỉ dạy có lý do... Đặc biệt chú ý đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng bài giảng. Dạy đúng tiến độ phân phối chương trình, nếu có xáo trộn chút ít, phải dạy bù kịp thời đảm bảo đủ số tiết dạy, đủ khối lượng kiến thức. Thực hiện dạy học tích hợp theo nội dung chỉ đạo của ngành giáo dục. Thực hiện các quy định khác về chuyên môn: kiểm tra việc học tập chuyên cần của học sinh một cách thường xuyên, đủ số lượng điểm kiểm tra đúng quy định, đánh giá chất lượng của học sinh qua việc chấm trả bài nhanh, có kế hoạch bổ sung để nâng cao chất lượng. Tích cực dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm. Chuẩn bị tốt các hồ sơ, sổ sách và yêu cầu chuyên môn khác. Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp, các lớp có tổ viên làm chủ nhiệm được coi là lớp của tổ mình cùng với tổ viên làm chủ nhiệm. Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu chung trong công tác chủ nhiệm. Phấn đấu các lớp có tổ viên làm chủ nhiệm đạt loại tốt trở lên.

Mỗi tổ viên xác định rõ nhiệm vụ giáo dục, nhiệm vụ giảng dạy và coi nâng cao chất lượng giảng dạy là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, từ đó mỗi người tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kiến thức và cải tiến phương pháp giảng dạy. Tích cực dự giờ đồng nghiệp trên tinh thần tự giác và học tập lẫn nhau để cải tiến phương pháp giảng dạy tốt hơn.

Tổ Toán- Tin là một tập thể đoàn kết, luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt kỷ cương nề nếp của nhà trường, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu và ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào dạy học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Hằng  năm trên 95% số giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một công việc được quan tâm đặc biệt. Nhiều giáo viên trong tổ đã tích cực nghiên cứu, soạn giảng và bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong năm 2018-2019 có 8 học sinh đạt vào chuyên Toán và có 1 học sinh đạt giải nhì môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tổ Toán - Tin là một tập thể có tinh thần tương thân, tương ái luôn sẵn sàng giúp đỡ động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tự tổ chức các hoạt động vui chơi khỏe mạnh, bổ ích, gắn kết các thành viên trong tổ và liên kết với các tổ chuyên môn khác trong nhà trường. Ngoài công việc đứng lớp, các thành viên của tổ còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tập thể giáo viên tổ Toán –Tin đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.


Tổ phó                  
Nguyễn Thị Phương Quyên