BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020-2021

 

TTHọ và tênChức vụ
1Lê Văn ThànhTrưởng ban đại diện CMHS
2Nguyễn Khắc ThànhPhó Trưởng ban đại diện CMHS
3Nguyễn Văn BảyPhó Trưởng ban đại diện CMHS
4Phạm Tuấn DũngPhó Trưởng ban đại diện CMHS
5Nguyễn Thị Kiều HạnhUV.BTT ban đại diện CMHS
6Trương Trí DũngUV.BTT ban đại diện CMHS
7Nguyễn Quốc CườngUV.BTT ban đại diện CMHS
8Nguyễn Hùng NamUV.BTT ban đại diện CMHS
9Phạm Thị Kim LoanUV.BTT ban đại diện CMHS
10Trần Văn TánhUV.BTT ban đại diện CMHS
11Châu Trung HậuUV.BTT ban đại diện CMHS
12Bùi Thị Hồng DungUV.BĐD ban đại diện CMHS
13Nguyễn Quốc VũUV.BĐD ban đại diện CMHS
14Đặng Thị Thu TuyềnUV.BĐD ban đại diện CMHS
15Nguyễn Văn Liêm EmUV.BĐD ban đại diện CMHS
16Lê Hoàng Ái NamUV.BĐD ban đại diện CMHS
17Lê Thị MaiUV.BĐD ban đại diện CMHS
18Nguyễn Thuận QuýUV.BĐD ban đại diện CMHS
19Đặng Hoàng PhúcUV.BĐD ban đại diện CMHS
20Lê Hồng Cẩm TúUV.BĐD ban đại diện CMHS
21Nguyễn Thị Thu HồngUV.BĐD ban đại diện CMHS