BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG
NĂM HỌC 2022-2023

TTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Khắc ThànhTrưởng ban đại diện CMHS
2Nguyễn Thị Kiều HạnhPhó Trưởng ban đại diện CMHS
3Lê Hồng Cẩm TúUV.BTT ban đại diện CMHS
4Lê Thị MaiUV.BTT ban đại diện CMHS 
5Nguyễn Anh KhoaUV.BTT ban đại diện CMHS
6Lê Hoàng Ái NamUV.BTT ban đại diện CMHS
7Nguyễn Hùng NamUV.BTT ban đại diện CMHS
8Đặng Hoàng PhúcUV.BĐD ban đại diện CMHS
9Phạm Hồng LĩnhUV.BĐD ban đại diện CMHS
10Nguyễn Quốc VũUV.BĐD ban đại diện CMHS
11Trần Phương ThuyUV.BĐD ban đại diện CMHS
12Phạm Thị Diễm ThúyUV.BĐD ban đại diện CMHS
13Nguyễn Thị Thu HồngUV.BĐD ban đại diện CMHS
14Huỳnh Minh ĐôngUV.BĐD ban đại diện CMHS
15Nguyễn Văn DươngUV.BĐD ban đại diện CMHS
16Nguyễn Thị Kim LoanUV.BĐD ban đại diện CMHS
17Lê Trung TrọngUV.BĐD ban đại diện CMHS