Wednesday, 03/03/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Thị Lựu
 • Đề kiểm tra HKII. Khối 9_ Năm học 2019-2020
  | Kim Huê | 192 lượt tải | 0 file đính kèm
  Môn Địa lý : ĐỀ +HDC (ĐỊA 9).docMôn Vật Lý: ĐỀ + HDC ( Vật lý 9).docMôn Sinh học: ĐỀ + HDC (SINH 9).docMôn Lịch Sử: ĐE+ HDC ( SỬ 9).docMôn Hóa học: ĐỀ + HDC ( HÓA 9).doc
 • Đề kiểm tra HKII. Khối 8_ Năm học 2019-2020
  | Kim Huê | 149 lượt tải | 0 file đính kèm
  Môn Địa lý : ĐỀ + HDC ( ĐỊA 8).docMôn Vật Lý: ĐỀ + HDC ( VẬT LÍ 8).docMôn Ngữ Văn: ĐỀ + HDC ( VĂN 8).docxMôn Sinh học: ĐỀ + HDC ( SINH 8).docMôn Lịch Sử: ĐỀ + HDC ( SỬ 8).docMôn Toán: ĐỀ + HDC (TOÁN 8).docxMôn Tiếng Anh: Đề thi HK2 Lớp ...
 • Đề kiểm tra HKII. Khối 7_ Năm học 2019-2020
  | Kim Huê | 141 lượt tải | 0 file đính kèm
  Môn Địa lý: ĐỀ + HDC ( ĐỊA 7).docMôn Lịch sử: ĐỀ + HDC ( SỬ 7).docMôn Vật Lý:ĐỀ +HDC ( LÍ 7).docMôn Ngữ Văn: ĐỀ + HDC ( VĂN 7).docMôn Sinh học: ĐỀ + HDC ( SINH 7).docMôn Toán: ĐỀ + HDC ( TOÁN 7).docMôn Tiếng Anh: ĐỀ.doc HDC.doc
 • Đề kiểm tra HKII. Khối 6_ Năm học 2019-2020
  | Kim Huê | 161 lượt tải | 0 file đính kèm
  Môn Địa lý : ĐỀ + HDC ( ĐỊA 6).docxMôn Vật Lý: ĐỀ + HDC ( LÍ 6).docxMôn Ngữ Văn: ĐỀ + HDC ( NV 6).docMôn Sinh học: ĐỀ + HDC ( SINH 6).docMôn Lịch Sử: DE + HDC (SỬ 6).docMôn Toán: ĐỀ + HDC (TOÁN 6).docMôn Tiếng Anh: 601.doc  602.doc  HDC.doc
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Văn khối 6,7,8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 545 lượt tải | 0 file đính kèm
  VAN 6.rarVAN 7.rarVAN 8.rarVAN 9.rar
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Toán khối 6,7,8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 444 lượt tải | 0 file đính kèm
  TOAN 6.rarTOAN 7.rarTOAN 8.rarTOAN 9.rar
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Lịch sử khối 6,7,8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 271 lượt tải | 0 file đính kèm
  SU 6.rarSU 7.rarSU 8.rarSU 9.rar
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Sinh khối 6,7,8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 290 lượt tải | 0 file đính kèm
  SINH 6.rarSINH 7.rarSINH 8.rarSINH 9.rar
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Vật lý khối 6,7,8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 290 lượt tải | 0 file đính kèm
  LY 6.rarLY 7.rarLY 8.rarLY 9.rar
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Hóa học khối 8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 280 lượt tải | 0 file đính kèm
  HOA 8.rarHOA 9.rar
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 155
Hôm qua : 292
Tháng 03 : 799
Tháng trước : 4.671
Năm 2021 : 17.911
Năm trước : 139.713
Tổng số : 181.856