TỔ  SINH – HÓA
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

         Ngay từ năm học đầu tiên, tổ SINH - HÓA đã được Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường chú ý quan tâm. Qua nhiều năm hình thành và phát triển, chất lượng đội ngũ giáo viên tổ Sinh-Hóa không ngừng được củng cố và nâng cao. Tổ có 9 giáo viên, có 5 giáo viên là nữ và trong đó có 7 giáo viên là Đảng viên. Qua nhiều lần thay đổi tổ trưởng, hiện tại tổ trưởng của tổ là Thầy Trương Văn Hòa.
         Là tổ nhiều năm liền đạt tổ tiên tiến vào cuối năm học. Trong tổ có 2 thầy cô chuyên môn là hóa – sinh, 6 thầy cô có chuyên môn là sinh – hóa và 1 giáo viên có chuyên môn là sinh – công nghệ, tất cả đều đạt trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn. Đến nay tất cả giáo viên trong tổ đạt 100% giáo viên dạy giỏi cấp huyện và thành phố, trong đó có 3 thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
        Giáo viên Tổ Sinh-Hóa vững về chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đóng góp tích cực vào các hoạt động của nhà trường, đào tạo nhiều thế hệ học sinh giỏi cho Thành phố và tỉnh. Những năm qua tổ có nhiều học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh, đặc biệt là học sinh giỏi môn Hóa có nhiều em đạt giải cao. Về hội thi khoa học kỹ thuật của tổ trong những năm qua đều có sản phẩm đạt gải cấp thành phố. Ngoài công việc đứng lớp, giáo viên của tổ còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Một số giáo viên trong tổ tham gia viết bài cho các hội thảo, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh cho TP.
Tổ Sinh-Hóa là một tập thể sư phạm đoàn kết, thân thiện, năng động, sáng tạo, chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết với nghề.
         Tổ Sinh-Hóa luôn tích cực đổi mới trong phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học. Ngoài ra, sau những giờ học tổ có câu lạc bộ “SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG”, tổ luôn tổ chức những buổi ngoại khóa, chuyên đề, hoạt động trải nghiệm nhằm tạo cho học sinh có những cuộc giao lưu và trao đổi trong học tập./.