KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ
 NĂM HỌC 2016– 2017

 
 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
1. Bối cảnh năm học
Năm học bắt đầu triển khai thí điểm chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6,7,8 hứa hẹn nhiều sự đổi mới song cũng không ít khó khăn vì chương trình mới.
2. Thuận lợi (mạnh/thời cơ)
Sự quan tâm của Ban Giám Hiệu giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Rất nhiều PHHS quan tâm đến việc học tập của học sinh .
Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn có tinh thần tự học, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin dể nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc.
Tổ Ngoại Ngữ có 12 giáo viên (2 nam; 10 nữ,) giảng dạy. Tất cả giáo viên đều đã qua trường lớp sư phạm và đẫ chuẩn hóa đại học, có 11 giáo viên đạt B2 hoặc C1. Các giáo viên giảng dạy đúng chuyên ngành Tiếng Anh và dạy nhiều năm nên có nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác.
3. Khó khăn (yếu/thách thức) 
Một số  giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng đào tạo B2 theo khung tham chiếu Châu Âu  nên công tác tham gia các phong trào còn hạn chế.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
          Mục tiêu 1:
Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
          Mục tiêu 2:
Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn ( hồ sơ , giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành ; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.
          Mục tiêu 3:
Bám sát chương trình, giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất trong sách GK, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho học sinh đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN :
1.  Nhiệm vụ 1: Thực hiện tốt các phong trào chuyên môn.  
          - Các chỉ tiêu:
-  Học sinh giỏi đạt giải cấp Thành phố: 4 học sinh; cấp tỉnh: 2 học sinh
-  Thi Hùng biện Tiếng Anh: 4 giải cấp TP, 1 giải cấp tỉnh.
- Thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet : đạt 5 giải cấp TP, 2 giải cấp Tỉnh, 1 giải cấp toàn quốc.
- Thi GVDG cấp trường: 90% đạt danh hiệu GVDG cấp trường.
          - Các biện pháp:
- Bồi dưỡng HS giỏi, bồi dưỡng hùng biện, thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet
- Tháng 7/16, GV dạy hình thành đội tuyển thi HS giỏi lớp 8, 9.
- GV dạy lớp 6, 7,8,9  xã hội hóa và lớp 8,9 điểm nên dự kiến những HS tham gia thi Olympic Tiếng Anh để có kế hoạch bồi dưỡng vào tháng 10/16.
2. Nhiệm vụ 2: thục hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy.
     - Các chỉ tiêu:
Thao giảng 100% giáo viên.
20% đạt CSTĐ; 80% đạt Lao động tiên tiến.
Thi GVDG vòng trường đạt 10 giáo viên.
Hồ sơ sổ sách 100% loại tốt.
Dự giờ đồng nghiệp: 8 tiết / học kỳ.
Chất lượng bộ môn Tiếng Anh
Giỏi: 20%
Khá: 50%
Trung bình:  27%
Yếu: 3 %
Học sinh tuyển vào lớp 10: 95%
          - Các biện pháp:         
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như sau:

  1. Khâu soạn bài: 

- Bài giảng phải tinh gọn và có tính hệ thống.
- Mỗi bài GV phải định hình phương hướng triển khai bài giảng, bao gồm: xác định  trọng tâm, thiết kế hệ thống ý, các hoạt động của thầy và trò.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tìm kiếm tư liệu, ứng dụng phần mềm Power point để soạn một một số bài mà mình cho là cần thiết và có hiệu quả thật sự, hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư duy.  
       b) Khâu lên lớp:  
Mục tiêu đề ra: giúp HS nắm được kiến thức cơ bản.
 Kết hợp tốt các phương pháp dạy học, vận dụng phương pháp đó một cách thích hợp và đạt hiệu quả.
Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.       
Hạn chế việc nhìn – chép
Rèn luyện kỹ năng sử dụng Tiếng Anh cho học sinh
      c) Khâu hướng dẫn HS chuẩn bị bài:
 Hướng dẫn HS soạn bài
 Hướng dẫn HS tiếp cận với nguồn tài liệu từ thư viện, từ mạng internet
Đối với GV : 
      a) Coi thao giảng là một hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm, năm học này mỗi GV phải thao giảng 4 tiết /năm. Mỗi đợt thao giảng đều phải góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm để vận dụng chung cho tổ.
      b) Mỗi GV phải thực hiện ít nhất 2 tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin  . 
 c) Mỗi GV phải dự giờ đồng nghiệp đúng theo quy định của Bộ. Người dự giờ phải báo trước với người dạy ít nhât là 2 ngày. Tổ trưởng có thể dự giờ đột xuất 1 giáo viên/ 1lần/ 1 năm.
    d) Giáo viên tham gia dự thi GVDG vòng trường
3. Nhiệm vụ 3:
- Thực hiện chuyên đề: Dạy đề án có hiệu quả trong chương trình Tiếng Anh Thí Điểm THCS”         
- Ngoại khóa: “ Vui học Tiếng Anh qua các trò chơi”.
       - Các biện pháp:         
     a) Tổ chức  câu lạc bộ Sunflower, mỗi tháng ban cố vấn sẽ lên kế hoạch và thực hiện các họat động.  
    b) Thực hiện các hoạt động ngoại khóa của tổ và của các lớp chất lượng cao.
    c) Đi học để nâng cao trình độ
    d) Tất cả GV trong tổ phải coi tự học là biện pháp chính để nâng cao trình độ chuyên môn.