Chi bộ nhà trường

CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ LỰU

           Chi bộ trường THCS Nguyễn Thị Lựu là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường 4- Thành phố Cao Lãnh, được tách ra từ chi bộ giáo dục thuộc đảng ủy Phường 4. Chi bộ được thành lập vào năm 2001với số lượng đảng viên ban đầu là 8 đồng chí, bí thư đầu tiên là cô Phạm Thị Hồng Chuỗi và Phó Bí thư là thầy Nguyễn Phú Toàn. Từ ngày thành lập đến nay, chi bộ đã trãi qua 10 kỳ đại hội, số lượng đảng viên hiện nay là 54 đồng chí. Hiện nay, đồng chí Nguyễn Bá Tùng là Bí Thư chi bộ, chi ủy gồm có 7 đồng chí.
           Vào năm 2010, chi bộ thành lập 3 tổ Đảng gồm có:
              + Tổ Đảng Văn Phòng:  có 13 đảng viên, đ/c Nguyễn Hồng Thái là tổ trưởng.
              + Tổ Đảng Xã Hội: có 20 đảng viên, đ/c Ngô Thị Mão là tổ trưởng.
              + Tổ Đảng Tự Nhiên: có 21 đảng viên, đ/c Phạm Thị Minh Châu là tổ trưởng.
           Hàng tháng, chi bộ họp lệ vào lúc 17 giờ vào ngày 12 tây hàng tháng. Trong phiên họp, các đảng viên được nghe triển khai các văn bản, chỉ thị và thông báo từ phái thành ủy  và đảng ủy phường 4. Các báo cáo về tình hình công tác tháng qua và phương hướng thực hiện công tác tháng tới của chi bộ cũng được thể hiện rõ ràng, đầy đủ. Việc thu chi đảng phí cũng được công bố công khai, minh bạch.  Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng cũng được chú trọng. Công tác phê và tự phê cũng  diễn ra nghiêm túc. Nội dung thảo luận lấy ý kiến từ phía các đảng viên về công tác lãnh đạo chi bộ được gợi ý chi tiết cụ thể giúp các đảng viên dễ dàng đóng góp ý kiến.
           Chi bộ Nguyễn Thị Lựu là một tổ chức đảng đoàn kết, thân thiện, phấn đấu cho sự tiến bộ trong sự nghiệp giáo dục trồng người./.