DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

NĂM HỌC 2019-2020

TTHọ và tênChức vụ
1Lê Văn ThànhTrưởng ban đại diện CMHS
2Nguyễn Khắc ThànhPhó Trưởng ban đại diện CMHS
3Nguyễn Văn BảyPhó Trưởng ban đại diện CMHS
4Trần Thụy Thiên ThảoPhó Trưởng ban đại diện CMHS
5Nguyễn Hùng NamUV.BTT ban đại diện CMHS
6Trương Trí DũngUV.BTT ban đại diện CMHS
7Nguyễn Quốc CườngUV.BTT ban đại diện CMHS
8Phạm Tuấn DũngUV.BTT ban đại diện CMHS
9Phạm Thị Kim LoanUV.BTT ban đại diện CMHS
10Nguyễn Thị Kiều HạnhUV.BTT ban đại diện CMHS
11Đoàn Đức DuyUV.BTT ban đại diện CMHS
12Bùi Thị Hồng DungUV.BĐD ban đại diện CMHS
13Nguyễn Quốc VũUV.BĐD ban đại diện CMHS
14Trân Văn TánhUV.BĐD ban đại diện CMHS
15Châu Trung HậuUV.BĐD ban đại diện CMHS
16Đặng Thị Thu TuyềnUV.BĐD ban đại diện CMHS
17Nguyễn Văn Liêm EmUV.BĐD ban đại diện CMHS
18Nguyễn Phú ĐiềnUV.BĐD ban đại diện CMHS
19Đinh Thanh XuânUV.BĐD ban đại diện CMHS
20Nguyễn Văn Bé TưUV.BĐD ban đại diện CMHS
21Lê Trọng HuỳnhUV.BĐD ban đại diện CMHS