Wednesday, 02/12/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Thị Lựu
 • Đề kiểm tra HKII. Khối 9_ Năm học 2019-2020
  | Kim Huê | 60 lượt tải | 0 file đính kèm
  Môn Địa lý : ĐỀ +HDC (ĐỊA 9).docMôn Vật Lý: ĐỀ + HDC ( Vật lý 9).docMôn Sinh học: ĐỀ + HDC (SINH 9).docMôn Lịch Sử: ĐE+ HDC ( SỬ 9).docMôn Hóa học: ĐỀ + HDC ( HÓA 9).doc
 • Đề kiểm tra HKII. Khối 8_ Năm học 2019-2020
  | Kim Huê | 50 lượt tải | 0 file đính kèm
  Môn Địa lý : ĐỀ + HDC ( ĐỊA 8).docMôn Vật Lý: ĐỀ + HDC ( VẬT LÍ 8).docMôn Ngữ Văn: ĐỀ + HDC ( VĂN 8).docxMôn Sinh học: ĐỀ + HDC ( SINH 8).docMôn Lịch Sử: ĐỀ + HDC ( SỬ 8).docMôn Toán: ĐỀ + HDC (TOÁN 8).docxMôn Tiếng Anh: Đề thi HK2 Lớp ...
 • Đề kiểm tra HKII. Khối 7_ Năm học 2019-2020
  | Kim Huê | 54 lượt tải | 0 file đính kèm
  Môn Địa lý: ĐỀ + HDC ( ĐỊA 7).docMôn Lịch sử: ĐỀ + HDC ( SỬ 7).docMôn Vật Lý:ĐỀ +HDC ( LÍ 7).docMôn Ngữ Văn: ĐỀ + HDC ( VĂN 7).docMôn Sinh học: ĐỀ + HDC ( SINH 7).docMôn Toán: ĐỀ + HDC ( TOÁN 7).docMôn Tiếng Anh: ĐỀ.doc HDC.doc
 • Đề kiểm tra HKII. Khối 6_ Năm học 2019-2020
  | Kim Huê | 66 lượt tải | 0 file đính kèm
  Môn Địa lý : ĐỀ + HDC ( ĐỊA 6).docxMôn Vật Lý: ĐỀ + HDC ( LÍ 6).docxMôn Ngữ Văn: ĐỀ + HDC ( NV 6).docMôn Sinh học: ĐỀ + HDC ( SINH 6).docMôn Lịch Sử: DE + HDC (SỬ 6).docMôn Toán: ĐỀ + HDC (TOÁN 6).docMôn Tiếng Anh: 601.doc  602.doc  HDC.doc
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Văn khối 6,7,8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 409 lượt tải | 0 file đính kèm
  VAN 6.rarVAN 7.rarVAN 8.rarVAN 9.rar
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Toán khối 6,7,8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 307 lượt tải | 0 file đính kèm
  TOAN 6.rarTOAN 7.rarTOAN 8.rarTOAN 9.rar
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Lịch sử khối 6,7,8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 193 lượt tải | 0 file đính kèm
  SU 6.rarSU 7.rarSU 8.rarSU 9.rar
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Sinh khối 6,7,8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 210 lượt tải | 0 file đính kèm
  SINH 6.rarSINH 7.rarSINH 8.rarSINH 9.rar
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Vật lý khối 6,7,8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 205 lượt tải | 0 file đính kèm
  LY 6.rarLY 7.rarLY 8.rarLY 9.rar
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi HK I môn Hóa học khối 8,9 năm học 2019 - 2020
  | Kim Huê | 200 lượt tải | 0 file đính kèm
  HOA 8.rarHOA 9.rar
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 272
Hôm qua : 344
Tháng 12 : 616
Tháng trước : 11.139
Năm 2020 : 127.265
Năm trước : 24.232
Tổng số : 151.497